Contact Hour
1st semester of Academic Year 2023/2024

Name of Academic Staff Office Monday Tuesday Wednesday Thursday  Friday
Prof. Ka Veng YUEN E11-3024       10:00-11:00 10:00-11:00
Prof. Vai Pan IU E11-3025 17:00-18:00   17:00-18:00    
Prof. Wanhuan ZHOU E11-3026 10:00-11:00 11:00-12:00      
Prof. Guokang ER E11-3018 15:00-16:00     15:00-16:00  
Prof. Kun Pang KOU E11-3014 11:00-12:00   11:00-12:00    
Prof. Chi Chiu LAM E11-3010 16:00-17:00   16:00-17:00    
Prof. Yongjie LI E11-3017   16:00-17:00 16:00-17:00    
Prof. Man Hoi LOK E11-3016     09:30-10:30   09:30-10:30
Prof. Wai Meng QUACH E11-3006 12:00-13:00     12:00-13:00  
Prof. Hojae SHIM E11-3015   17:00-18:00     17:00-18:00
Prof. Jie XU E11-4055   11:00-12:00     11:00-12:00
Prof. Wangji YAN N21-5011B   17:00-18:00   16:00-17:00  
Prof. Tai Man AO IEONG E11-3012   13:30-14:30 14:00-15:00    
Prof. Zhongya CAI N21-5014D 17:00-18:00 17:00-18:00      
Prof. Liang GAO N21-5014B   10:00-11:00 10:00-11:00    
Prof. Tianwei HAO E11-3013   10:30-11:30 10:30-11:30    
Prof. Sin Chi KUOK N21-5011E   15:30-16:30     15:30-16:30
Prof. Zhenning LI N21-5002B 14:00-15:00   14:00-15:00    
Prof. Mi PAN E11-3007     14:00-15:00 14:00-15:00  
Prof. Ping SHEN N21-5014C   16:00-17:00   16:00-17:00  
Prof. Huabin SHI N21-5014E     11:00-12:00 11:00-12:00  
Prof. Xianfei YIN E11-3009   16:00-17:00 16:00-17:00    
Prof. Ping ZHANG E11-3011   10:30-11:30     10:30-11:30
Mr. Iat Meng WAN E11-3008 11:00-12:00     11:00-12:00  

 

Contact Us

  • Room E11-3027,
    Faculty of Science and Technology,
    University of Macau, E11,
    Avenida da Universidade, Taipa,
    Macau, China

  • Please click here to let us know if you have any comment or suggestion about the civil engineering programme that you are studying in.