Name of Academic Staff Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
PAN Hui 14:30-16:00     14:00-15:30  
CHEN Shi   10:00-11:00     10:00-11:00
QU Songnan 10:00-11:00     10:00-11:00  
WANG Shuangpeng 11:00-12:00     11:00-12:00  
LIU Hongchao     10:00-11:00 10:00-11:00  
TANG Yuxin 10:00-11:00     10:00-11:00  
ZHOU Bingpu 14:30-15:30     14:30-15:30  
SUN Guoxing 17:30-18:30     17:30-18:30  
CHEONG Weng-Chon, Max   10:00-11:00   14:30-15:30  
IAN Hou 11:30-12:30     11:30-12:30  
NG Kar Wei, Billy   14:00-15:00     14:00-15:00
SHAO Huaiyu 16:30-17:30       16:30-17:30
CHAN Iat Neng 16:00-17:00     16:00-17:00  
CAI Yongqing 14:00-15:00     14:00-15:00  
HONG Guo 14:30-15:30     14:30-15:30  
LI Haifeng   14:30-15:30     14:30-15:30
HUI Kwun Nam          
LI Zongjin