Academic Staff Monday Tuesday Wednesday Thursday  Friday
Zongjin LI 16:30-17:30     16:30-17:30  
Kwun Nam HUI   17:00-18:00     17:00-18:00
Hou IAN   14:30-16:00     14:30-16:00
Hui PAN 17:00-18:30     17:00-18:30  
Iat Neng CHAN   11:30-12:30   10:30-11:30  
Guo HONG 16:00-17:00     16:00-17:00  
Hai-Feng LI     17:00-18:00 13:00-14:00  
Kar Wei Ng   17:00-18:00   17:00-18:00  
Huaiyu SHAO 16:00-17:00     16:00-17:00  
Guoxing SUN 16:00-17:00     16:00-17:00  
Shuangpeng WANG 11:00-12:00     11:00-12:00  
Guichuan XING   17:00-18:00     17:00-18:00
Bingpu ZHOU   10:00-11:00     10:00-11:00
Weng Fai IP         16:00-17:00