Menu
Academic Staff Monday Tuesday Wednesday Thursday  Friday
CAI Yongqing   10:00 – 11:00     10:00 – 11:00
CHEN Shi   10:00 – 11:00     10:00 – 11:00
HONG Guo   10:00 – 11:00     10:00 – 11:00
HUI Kwun Nam     17:00 – 18:00   17:00 – 18:00
IAN Hou   11:30 – 12:30     11:30 – 12:30
LI Hai-Feng   11:00 – 12:00     11:00 – 12:00
LI Zongjin 16:30 – 17:30     16:30 – 17:30  
LIU Hongchao   15:00 – 16:00     15:00 – 16:00
NG Kar Wei   11:30 – 12:30     11:30 – 12:30
PAN Hui 14:00 – 15:00     14:00 – 15:00  
QU Songnan 10:30 – 11:30     10:30 – 11:30  
SHAO Huaiyu   16:00 – 17:00     16:00 – 17:00
SUN Guoxing 16:00 – 17:00     16:00 – 17:00  
TANG Zikang   15:00 – 17:00      
WANG Shuangpeng   11:00 – 12:00     11:00 – 12:00
XING Guichuan 10:00 – 11:00     10:00 – 11:00  
ZHOU Bingpu 16:00 – 17:00     16:00 – 17:00  
ZHOU Yinning 16:00 – 17:00     16:00 – 17:00  
IP Weng Fai 11:30 – 12:30     11:30 – 12:30  
CHAN Iat Neng       12:00 – 13:00 16:00 – 17:00
SIO Weng Hong 14:30 – 15:30     14:30 – 15:30  

 

Contact Hour of 2nd semester of Academic Year 2020/2021

 

Academic Staff Monday Tuesday Wednesday Thursday  Friday
TANG Zikang  15:00-16:00   
LI Zongjin 16:30-17:30   16:30-17:30 
PAN Hui 15:00-16:00   15:00-16:00 
QU Songnan 10:00-11:00   10:00-11:00 
IAN Hou   10:00-11:00    10:00-11:00
HUI Kwun Nam   17:00-18:00  17:00-18:00
SHAO Huaiyu 10:00-11:00   10:00-11:00 
XING Guichuan 10:00-11:00   10:00-11:00 
IP Weng Fai, Andy 11:30-12:30   11:30-12:30 
CHEN Shi  10:00-11:00   10:00-11:00
WANG Shuangpeng   11:00-12:00    11:00-12:00
LIU Hongchao 15:00-16:00   15:00-16:00 
ZHOU Bingpu 16:00-17:00    16:00-17:00  
SUN Guoxing  16:00-17:00   16:00-17:00  
NG Kar Wei, Billy 11:00 12:00   11:00 12:00 
CHAN Iat Neng  10:00-11:00  13:00-14:00 
CAI Yongqing 14:00-15:00   14:00-15:00 
HONG Guo  11:00-12:00   11:00-12:00
LI Haifeng   14:30-15:30 14:30-15:30 
ZHOU Yinning 15:00-16:00   15:00-16:00