Academic Staff Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
CAI Yongqing (蔡永青)   14:00 – 15:00     14:00 – 15:00
CHEN Binmeng (陳斌猛)   10:00 – 11:00     10:00 – 11:00
CHEN Shi (陳石)   10:00 – 11:00     10:00 – 11:00
HUI Kwun Nam (許冠南)     17: 00 – 18:00   17: 00 – 18:00
IAN Hou (殷灝) 11:30 – 12:30     11:30 – 12:30  
LAI Shen (賴屾)   14:00 – 15:00 14:00 – 15:00    
LI Hai-Feng (李海峰) 14:00 – 15:00     14:00 – 15:00  
LIU Hongchao (劉宏超)   9:00 – 10:00     9:00 – 10:00
NG Kar Wei (吳嘉偉)   16:00 – 17:00     16:00 – 17:00
PAN Hui (潘暉) 14:00 – 15:00     14:00 – 15:00  
QU Songnan (曲松楠) 10:30 – 11:30     10:30 – 11:30  
SHAO Huaiyu (邵懷宇)   13:30 – 14:30     13:30 – 14:30
SUN Handong (孫漢東) 11:00 – 12:00 11:00 – 12:00      
SUN Guoxing (孫國星) 16:00 – 17:00     16:00 – 17:00  
SUN Pengzhan (孫鵬展) 10:00 – 11:00     10:00 – 11:00  
TANG Zikang (湯子康)   15:00 – 17:00      
WANG Shuangpeng (王雙鵬) 16:00 – 17:00     16:00 – 17:00  
XIAO Cong (肖聰)   16:30 – 17:30   16:30 – 17:30  
XING Guichuan (邢貴川)   10:00 – 11:00     10:00 – 11:00
YANG Shengyuan (楊聲遠) 17:00 – 18:00     17:00 – 18:00  
ZHOU Bingpu (周冰樸)   15:00 – 16:00     15:00 – 16:00
ZHOU Yinning (周胤寧) 16:00 – 17:00     16:00 – 17:00  
IP Weng Fai (葉穎暉) 10:00 – 11:00*     10:00 – 11:00*  
TANG Yuming (鄧宇明) 11:30 – 12:30     11:30 – 12:30  
LIU Tzu-Ming (劉子銘)   10:00 – 11:00 10:00 – 11:00    

* by appointment