Menu
Academic Staff Monday Tuesday Wednesday Thursday  Friday
TANG Zikang  15:00-16:00   
LI Zongjin 16:30-17:30   16:30-17:30 
PAN Hui 15:00-16:00   15:00-16:00 
QU Songnan 10:00-11:00   10:00-11:00 
IAN Hou   10:00-11:00    10:00-11:00
HUI Kwun Nam   17:00-18:00  17:00-18:00
SHAO Huaiyu 10:00-11:00   10:00-11:00 
XING Guichuan 10:00-11:00   10:00-11:00 
IP Weng Fai, Andy 11:30-12:30   11:30-12:30 
CHEN Shi  10:00-11:00   10:00-11:00
WANG Shuangpeng   11:00-12:00    11:00-12:00
LIU Hongchao 15:00-16:00   15:00-16:00 
ZHOU Bingpu 16:00-17:00    16:00-17:00  
SUN Guoxing  16:00-17:00   16:00-17:00  
NG Kar Wei, Billy 11:00 12:00   11:00 12:00 
CHAN Iat Neng  10:00-11:00  13:00-14:00 
CAI Yongqing 14:00-15:00   14:00-15:00 
HONG Guo  11:00-12:00   11:00-12:00
LI Haifeng   14:30-15:30 14:30-15:30 
ZHOU Yinning 15:00-16:00   15:00-16:00