02
DEC
Speaker: Prof. Xiao Hua WANG from The University of New South Wales
2022-12-02 @ 11:00 - 12:00
Venue: N21-5/F Exhibition Hall
14
OCT
Speaker: Prof. Siwei LYU from SUNY Buffalo; Prof. Bo LI from the University of Illinois at Urbana-Champaign; Prof. Xiaochun CAO from Sun Yat-sen University; Prof. Cong Wang from City University of Hong Kong
Hosted by: Prof. Jiantai ZHOU
2022-10-14 @ 09:00 - 12:30
Venue: Zoom